xtrh.net
当前位置:首页 >> C语言打印字母三角形 >>

C语言打印字母三角形

#include int main(){ int i=0, j=0; int n=0; char word; char nword; printf("请依次输入行数以及起始字母:\n"); scanf("%d %c",&n,&word); printf("输出如下:\n"); for(i=1; i

#include int main(){char ch, i, j;scanf("%c", &ch);printf("--------------------\n");for (i = ch;i >='a';i--){printf("%c", ch);for (j = ch - 1;j >= i;j--)printf(" %c", j);printf("\n");}return 0;}

#define L 8 int main(void) { char i ,j, ch= 'A'; for(i=1; i

#include "stdio.h" void main() { int i,j,k,n; char ch='A'; printf("请输入三角形的行数:\n"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

int i,j; int k; for(i=0 ; i

int i,j; int k; for(i=0 ; i

//可以运行,希望kutpbpb的回答能对你有所帮助! #include void main() { int n,i,count; char symbol='A'; printf("\nPlease Enter the N:"); scanf("%d",&n); for(count=1;count

#include int main(){ int i,j; for(i = 1; i = 1; i -=2) { for(j = 0; j < i; j ++) printf("*"); printf("\n"); } return 0;}

#include #include void main() { int n; scanf("%d",&n); for(int i=n;i>0;i--) { for(int j=0;j=0;j--) printf("%c ",'A'+j); for(int j=1;j

#include #include #define NUM 10 void main(){ int i,j,k; for(i=NUM;i>0;i--){ for(k=0;k

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xtrh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com