xtrh.net
当前位置:首页 >> C语言打印字母三角形 >>

C语言打印字母三角形

#include int main(){ int i=0, j=0; int n=0; char word; char nword; printf("请依次输入行数以及起始字母:\n"); scanf("%d %c",&n,&word); printf("输出如下:\n"); for(i=1; i

#include int main(){char ch, i, j;scanf("%c", &ch);printf("--------------------\n");for (i = ch;i >='a';i--){printf("%c", ch);for (j = ch - 1;j >= i;j--)printf(" %c", j);printf("\n");}return 0;}

#include "stdio.h" void main() { int i,j,k,n; char ch='A'; printf("请输入三角形的行数:\n"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

#include "stdio.h"void printchar(int n)//打印字符 {int i;for(i=n-1;i>=0;i--)//n个字符从小到大输出,'z'为最后一个字符 printf("%c",'z'-i) ;}void printspace(int n)//打印n个空格 {int i;for(i=0;i

#include #include void main() { int n; scanf("%d",&n); for(int i=n;i>0;i--) { for(int j=0;j=0;j--) printf("%c ",'A'+j); for(int j=1;j

#include int main(){char ch, i, j;scanf("%c", &ch);printf("--------------------\n");for (i = ch;i >='a';i--){printf("%c", ch);for (j = ch - 1;j >= i;j--)printf(" %c", j);printf("\n");}return 0;}

#include "stdio.h" int main() { char c = 'A'; int n = 26, i, j; for(i=1; i

#include int main() {int i,j; char n; printf("请输入一个大写字母:"); scanf("%c",&n); for(i=0;i

原理很简单,就是循环语句嵌套。最外侧的循环是控制行数。在循环内有4个小循环,分别输出空格,字符增,字符减,空格。 例程: #includevoid main(){ int i,j; char c; scanf("%c",&c); for(i=0;i0;j--) printf(" "); for(j=0;j0;j--) printf("%...

#include int main(){ char c='A'; int n; scanf("%d",&n); while(n) { int i; for(i = 0; i < n; i++) putchar(c++); n--; printf("\n"); } return 0;}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xtrh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com